Garantie

 

Garantie

HM Timepieces geeft standaard 12 maanden garantie op uw aankoop. De garantie gaat in op de aankoopdatum van het horloge, deze staat vermeld op de factuur. Een uitzondering op deze garantietermijn zijn horloges waar een korting van 25% of meer op zit. De garantie op deze horloges is 3 maanden.


Mocht het horloge defect raken in de garantieperiode dan zal het horloge gratis worden gerepareerd. Mocht het horloge niet meer gemaakt kunnen worden dan krijgt u een nieuw horloge. Indien het horloge niet meer leverbaar is treden wij u  in overleg voor een correcte afhandeling. Het retourneren van het aankoopbedrag is niet mogelijk. HM Timepieces houdt zich het recht voor een vergelijkbaar model aan te bieden ter vervanging.


Buiten de garantie vallen de volgende onderdelen:

•Batterij

•Horlogeglas

•Horlogebandje en sluiting

•Kroon/schroef

•Steentjes bevestigd aan buitenkant van het horloge

•Horlogekast


De garantie vervalt:

•Als u zelf het horloge open maakt

•Bij onjuist gebruik van het horloge

•Bij ongelukken

•Bij waterschade, behalve als het horloge waterdicht is

•Waterschade veroorzaakt door grote temperatuurverschillen of geopende kroon

•Waterschade veroorzaakt door het niet in acht nemen van de specifieke waterdichtheid van het horloge

•Alle defecten veroorzaakt door menselijk handelen, niet vallend onder productiedefecten

•Handelingen waarvoor logischerwijs geen garantie geboden kan worden

•Reeds door de klant, of door derde firma’s geopende of gerepareerde producten


Algemene informatie / adviezen:

•Wees voorzichtig met uw horloge. Vooral automatische horloges bestaan uit gecompliceerde techniek hetgeen voorzichtigheid met zich meebrengt.

•Voorkom hevige schokken, contact met chemische producten en magnetische invloeden.

•Let erop dat de kroon/schroef altijd afgesloten is. Mocht deze open staan, dan is de aangegeven waterdichtheid niet meer te garanderen. 

•Ter voorkoming van condens en vocht in uw horloge let u er s.v.p goed op dat de kroon altijd afgesloten is, en wees bedacht op te grote temperatuurverschillen.


Mocht bij nadere inspectie blijken dat een defect product niet binnen de garantiebepalingen valt dan wordt te allen tijde de klant hiervan op de hoogte gesteld.


Wanneer uw horloge tijdens de garantieperiode defect raakt kun je contact opnemen met onze klantenservice. Wij zullen u vervolgens adviseren over reparatie of vervanging van uw aankoop.